فروش ویژه

فروش ویژه (2)

پنج شنبه, 31 تیر 1395 12:15

فروش ویژه سنگ دیپلمات

نوشته شده توسط

فروش ویژه سنگ دیپلمات ابعاد 60×60 با ضخامت 2 سانتی متر و اپوکسی شده قیمت 75000 تومان.

شماره تماس: 09132172089

سه شنبه, 29 تیر 1395 16:17

فروش ویژه گرانیت نهبندان

نوشته شده توسط

سنگ گرانیت نهبندان با ابعاد 40×40 فی 28000 تومان زیر قیمت بازار به فروش می رسد. 

قیمت بازار: 38000 تومان

مدت حراجی: ده روز

زمان انتشار:29 تیر 1395

شماره تماس: 09132172089