شرکت سنگ مالستان هرات

شرکت سنگ مالستان هرات دارای 4 نمایندگی فروش در شهر هرات و 3 نمایندگی فروش در شهرکابل است و درایران نیز اصفهان سنگ مفتخر است خود را به عنوان همکار این شرکت معرفی نماید.